Preview Mode Links will not work in preview mode

Ledelse af køn

Jun 18, 2021

Hvorfor er der ikke flere kvinder i ledelse – hvad fortæller historien os om det? Og tilbyder det historiske perspektiv en bedre forståelse af status quo?

Hør Birgitte Possing, professor emerita i historie og antropologi, i samtale med vært Trine Askholm og professor Sara Louise Muhr. Birgitte er forfatter til...


Jun 18, 2021

I dette afsnit taler vi om femininitet og maskulinitet – med en særlig fokus på, hvordan spillereglerne for at være mand og kvinder er under forandring.

Forfatter og journalist Anders Haahr Rasmussen er gæst hos Trine Askholm og professor Sara Louise Muhr. Anders har blandt andet skrevet bogen "En Fandens Mand",...


Jun 18, 2021

Afsnit 3 i serien handler om sexisme og ”Fix The Women” og ”Value The Feminine”, som er diskussioner indenfor det, forskerne kalder for linedanserproblematikken.

Dagens gæst er Hanne-Vibeke Holst, som igennem sit forfatterskab har beskrevet kvinderollen og magtfordelingen mellem kønnene i mange afskygninger....


Jun 18, 2021

Dette afsnit er dedikeret til bias. Det er et begreb, vi allerede har diskuteret, og som vi også vender tilbage til. Men i dag fokuserer vi på at få definitionerne på plads og høre, hvordan selv eksperter på området kan have svært ved at erkende deres egne bias.

Christina Lundsgaard Ottesen er taget i studiet...


Jun 18, 2021

I dette afsnit skal vi høre om fremtidens arbejdsmarked, om inkluderende sprogbrug og normkritik.

Trine Askholm og professor Sara Louise Muhr er som sædvanlig sammen i studiet, og de har inviteret Fahad Saeed til at deltage. Han er Diversity Manager på Teater Mungo Park, og medstifter af foreningen Sabaah, som...